Bảng giá Gói dịch vụ

Free 14 ngày
0vnd/tháng

 • Nội dung tùy chỉnh dễ dàng
 • Kho hình ảnh có sẵn/tự chọn
 • Kho hiệu ứng có sẵn/tự chọn
 • Màu sắc tùy chỉnh đa dạng
 • Kho âm nhạc có sẵn/tự chọn
 • Chia sẻ lên Facebook
 • Bảng điều khiển đơn giản
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Không đính kèm thương hiệu
 • Hoàn tiền nếu không hài lòng
 • Tặng tên miền riêng(01 năm)

Gói 3 tháng
79.000vnd/tháng

 • Nội dung tùy chỉnh dễ dàng
 • Kho hình ảnh có sẵn/tự chọn
 • Kho hiệu ứng có sẵn/tự chọn
 • Màu sắc tùy chỉnh đa dạng
 • Kho âm nhạc có sẵn/tự chọn
 • Chia sẻ lên Facebook
 • Bảng điều khiển đơn giản
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Không đính kèm thương hiệu
 • Hoàn tiền nếu không hài lòng
 • Tặng tên miền riêng(01 năm)

Gói 6 tháng
49.000vnd/tháng

 • Nội dung tùy chỉnh dễ dàng
 • Kho hình ảnh có sẵn/tự chọn
 • Kho hiệu ứng có sẵn/tự chọn
 • Màu sắc tùy chỉnh đa dạng
 • Kho âm nhạc có sẵn/tự chọn
 • Chia sẻ lên Facebook
 • Bảng điều khiển đơn giản
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Không đính kèm thương hiệu
 • Hoàn tiền nếu không hài lòng
 • Tặng tên miền riêng(01 năm)

Gói 12 tháng
29.000vnd/tháng

 • Nội dung tùy chỉnh dễ dàng
 • Kho hình ảnh có sẵn/tự chọn
 • Kho hiệu ứng có sẵn/tự chọn
 • Màu sắc tùy chỉnh đa dạng
 • Kho âm nhạc có sẵn/tự chọn
 • Chia sẻ lên Facebook
 • Bảng điều khiển đơn giản
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Không đính kèm thương hiệu
 • Hoàn tiền nếu không hài lòng
 • Tặng tên miền riêng(01 năm)